Log in

View Full Version : WTT: 2k horde gold for 2k alliance gold


Hephaestos
13-04-2008, 10:54 PM
as per topic, I got 2k gold on horde i'd like to trade for alliance gold.

poke me via forum pm or something :)